SlovenskyEnglishDeutsch
+421 (0) 917 655446, info@vilaemma.sk

Ubytovací poriadok

Penzión Vila Emma – Štrbské Pleso
UBYTOVACÍ PORIADOK
Vážení hostia, v záujme príjemného strávenia času všetkých hostí vás žiadame o dodržiavanie týchto pravidiel.
1.Recepcia
Recepcia je otvorená denne od 6:00 hod. do 22:00 hod.  V súrnom prípade - mimo otváracích hodín, volajte +421 917 655 446, do 10 minút sa dostaví pracovník recepcie.  Penzión môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlási. Za tým účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi recepcie ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad o totožnosti. Pracovník vydá ihneď pri nástupe ubytovací preukaz, na ktorom bude uvedený názov penziónu, meno hosťa, číslo izby,  spôsob stravovania. Tento preukaz slúži hosťovi aj ako poukaz na zľavu v partnerských zariadeniach uvedených na nástenke penziónu.
 
2. Začiatok a koniec pobytu
Izby sú k dispozícii spravidla od 14:00 hod. uvoľniť ich je potrebné najneskôr do 10:00 hod. Ak hosť neurobí tak v stanovenej lehote, bude mu účtovaný poplatok za neskorý odchod podľa platného cenníka.
O neskorý odchod je tiež možné požiadať vopred na recepcii.
Pri ukončení pobytu je potrebné odovzdať na recepcii kľúč od izby a ovládač od TV.
Ak si potrebujete odložiť veci počas dňa, obráťte sa na pracovníka recepcie.
 
3. Parkovanie
Hosťom je k dispozícii bezplatné parkovisko vedľa budovy penziónu, parkovisko je monitorované kamerovým systémom. Pri nástupe na pobyt prosím nahláste evidenčné číslo Vášho vozidla na recepcii a to pre potreby obecnej polície, ktorá neubytovaným hosťom za neoprávnené parkovanie zakladá „papuče“ na kolesá.
 
4. Nočný kľud
Vchodové dvere sa zamykajú, ak je zamknuté použite kľúč od hlavného vchodu, ktorý je na každom zväzku kľúčov od izby.
Nočný kľud :  od 22:00 hod. do 6:00 hod. V uvedenej dobe nerušte ostatných hostí predovšetkým hlasným rozprávaním a hlučným pohybom po schodiskách. Na spoločné posedenie v čase nočného kľudu slúži výhradne prízemie (jedáleň).
                                             
5. Prijímanie návštev
Ubytovaný hostia môžu prijímať návštevy len so súhlasom príslušného prevádzkového pracovníka zariadenia.
                                                                             
    6. Jedáleň
V priestoroch od 7:30 hod. do 9:00 hod. sa podávajú raňajky a od 18.00 do 19.00 hod sa podáva večera.
Nosiť elektrické spotrebiče z jedálne do izieb je zakázané.
 
    7. Kuchynka pre hostí - Chladničky
Kuchynka a jej zariadenia slúžia všetkým hosťom, preto ich treba udržiavať v čistote – hostia si riady (hrnce, taniere, príbory...) umývajú a odkladajú sami.
Z dôvodu prístupnosti chladničiek všetkým hosťom za vaše uskladnené potraviny neručíme.
Pri ukončení pobytu treba vyprázdniť potraviny z chladničky.
Na konzumáciu Vášho jedla je Vám k dispozícii jedáleň.
Nosiť elektrické spotrebiče z kuchyne  do izieb je zakázané.
 
     8. Pranie oblečenia
Hosťom je k dispozícii práčka. Prádlo je možné si oprať za poplatok na základe aktuálneho cenníka služieb. Na požiadanie Vám pracovník recepcie pripojí práčku do el. siete. V práčke je zakázané prať obuv.
 
9. Fajčenie
Na izbách, kúpeľniach, chodbách a spoločných priestoroch penziónu je PRÍSNY ZÁKAZ FAJČENIA.
Za spustenie požiarneho alarmu a porušenie tohto predpisu penzión účtuje poplatok 50 €.  
Mimo objektu žiadame hostí, aby ohorky odhadzovali len do popolníkov.
 
10. Deti - Detské ihrisko
Prosíme nenechávajte Vaše deti bez dozoru na schodisku – hrozí nebezpečenstvo pádu!
Za deti a na detskom ihrisku zodpovedajú rodičia.
 
11. Zvieratá
Voľný pohyb zvierat v celom objekte a priestoroch pred vilou je zakázaný.
Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zvieraťom zodpovedá majiteľ zvieraťa.
Pri venčení je potrebné odstrániť výkaly do vonkajších odpadkových košov.
Majiteľ je povinný zabezpečiť, aby zvieratá nerušili ostatných hostí.
 
12. Lyžiareň
Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto - LYŽIAREŇ- /lyže, lyžiarske topánky, bicykle, sane, korčule/
SUŠIAREŇ : v lyžiarni je možné využiť sušič obuvi – zapnutý je v čase 20.00 do 21.00
 
13. Cenné predmety
Za cennosti ponechané na izbách nesie zodpovednosť ich majiteľ.
 
14. Poškodenie majetku - Objekt je monitorovaný kamerovým systémom.
Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.
Akékoľvek úmyselné a neúmyselné poškodenie zariadenia budovy, vrátane dekorácií bude účtované v celom rozsahu hosťovi. V prípade neúmyselného poškodenia je hosť  povinný toto oznámiť personálu aby bolo možné eliminovať rozsah škôd čo najskôr.
V izbe a spoločných priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez súhlasu personálu premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
V objekte a osobitne v izbách nie je povolené hosťom používať vlastné ohrievacie elektrické spotrebiče. (ohrievače, rýchlovarné kanvice, variče)
 
Za stratu kľúča sa účtuje poplatok vo výške 10,- EUR.
 
 
Hrubé alebo opakované porušenie týchto pravidiel môže mať za následok
predčasné ukončenie pobytu bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy za ubytovanie.

Obchodné a storno podmienky | Ubytovací poriadok

Partneri

Región Vysoké TatryČokotatry

Naše prevádzky

Chata pod SoliskomStarbarKolibka Lieskovec